02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

Written by Super User
Hits: 491

ปฏิทินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 2)

 

สมัครได้ที่ http://admission.bsru.ac.th