02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

|
Written by Super User
Hits: 432

 

 

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2561

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ครั้งที่ 1

กิจกรรม วัน / เดือน / ปี
1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th
ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครได้ 3 สาขาวิชา
วันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2561
2. ชำระเงินค่าสมัคร ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์
หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
วันที่ 7 – 31 พฤษภาคม 2561
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th
วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561
4. วันสอบสัมภาษณ์(อันดับ 1) วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือก (อันดับ 1) และรายชื่อผู้มี
สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (อับดับ 2, 3)
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561
6. วันสอบสัมภาษณ์(อันดับ 2, 3) วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือก และรับรหัสยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561
8. ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่เว็บไซต์ของ ทปอ. วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561
9. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ 17-18 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง Eduroam อาคาร 10 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์
http://admission.bsru.ac.th
วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561
11. วันตรวจสุขภาพ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
12. วันปฐมนิเทศ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
13. วันเปิดภาคเรียน วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ
ผู้สมัครที่ดำเนินการเสร็จสิ้นในขั้นตอนที่ 1 และชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว หากตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ไม่พบ ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 1 ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พร้อมนำหลักฐานการชำระค่าสมัครสอบมาด้วย หรือโทร. 02-4737000 ต่อ
1716, 1998 (กรุณาติดต่อก่อนวันสอบสัมภาษณ์)
เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ
วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561
*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***