02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

Hits: 927

นักศึกษาที่มีรายชื่อได้รับทุนการศึกษา ติดต่อขอรับทุน

(สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 68 ทุน)

ด้ที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00-15.00 น. 
สิ่งที่ต้องนำมา : สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ตรวจสอบรายชื่อ  <<<คลิกที่นี่>>>