02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

|
Written by Super User

ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2559, 3/2559 และ 1/2560

ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562

ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รับปริญญาวันที่ 19 มิถุนายน 2562

กรุณาตรวจสอบตัวสะกด คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล ให้เรียบร้อย

หากพบว่าสะกดผิด ให้ติดต่องานทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562