Notice: Undefined index: componentType in C:\xampp\htdocs\aar2018\templates\dd_speedtruck_109\component.php on line 12
ประกาศรับสมัครภาคปกติ รอบที่ 4 Admissions
|
Written by Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2562

รอบที่ 4 Admissions

กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th

วันที่ 9 - 19 พฤษภาคม 2562

2. วันเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

 

 

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ

วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2562

*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***