02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

|
Written by Super User

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ประจำปีการศึกษา 2562

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

กิจกรรม

วัน / เดือน / ปี

1. เปิดรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันที่ 21 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2562

2. ชำระเงินค่าสมัคร

วันที่ 21 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน 2562

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562

4. วันสอบสัมภาษณ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือก

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562

6. ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ที่เว็บไซต์ของ ทปอ.

วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562

7. วันรายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562

8. วันเปิดภาคเรียน

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

 

 

เงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ

วุฒิการศึกษาจะต้องสำเร็จการศึกษา ก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2562

*** มิฉะนั้น จะถือว่าการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นโมฆะ ***