02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา (รอบเทอม 2/60, 3/60, 1/61)

ภาคการศึกษา

รอบที่

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

วันขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสารสำคัญ

หมายเหตุ

2/2560

รอบที่ 1

28 กุมภาพันธ์ 2561

15 มีนาคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2560

รอบที่ 2

5 เมษายน 2561

26 เมษายน 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2560

รอบที่ 3

3 พฤษภาคม 2561

17 พฤษภาคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2560

รอบที่ 4

7 มิถุนายน 2561

21 มิถุนายน 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2560

รอบที่ 5

10 กรกฎาคม 2561

24 กรกฎาคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2560

รอบที่ 6

2 สิงหาคม 2561

16 สิงหาคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อ

2/2560  รอบที่ 7  

4 กันยายน 2561

18 กันยายน 2561     ตรวจสอบรายชื่อ
3/2560 รอบที่ 1

4 กันยายน 2561

18 กันยายน 2561   ตรวจสอบรายชื่อ
3/2560 รอบที่ 2

4 ตุลาคม 2561

18 ตุลาคม 2561   ตรวจสอบรายชื่อ
3/2560 รอบที่ 3

8 พฤศจิกายน 2561

22 พฤศจิกายน 2561    ตรวจสอบรายชื่อ
3/2560 รอบที่ 4

6 ธันวาคม 2561

20 ธันวาคม 2561    ตรวจสอบรายชื่อ
3/2560 รอบที่ 5

10 มกราคม 2562

24 มกราคม 2562    ตรวจสอบรายชื่อ
1/2561 รอบที่ 2

10 มกราคม 2562

24 มกราคม 2562   ตรวจสอบรายชื่อ
1/2561 รอบที่ 3

7 กุมภาพันธ์ 2562

21 กุมภาพันธ์ 2562   ตรวจสอบรายชื่อ
1/2561 รอบที่ 4

7 มีนาคม 2562

21 มีนาคม 2562   ตรวจสอบรายชื่อ
1/2561 รอบที่ 5

4 เมษายน 2562

18 เมษายน 2562   ตรวจสอบรายชื่อ
1/2561 รอบที่ 6

2 พฤษภาคม 2562

16 พฤษภาคม 2562    ตรวจสอบรายชื่อ
1/2561 รอบที่ 7

6 มิถุนายน 2562

20 มิถุนายน 2562   ตรวจสอบรายชื่อ
1/2561 รอบที่ 8

4 กรกฎาคม 2562

18 กรกฎาคม 2562   ตรวจสอบรายชื่อ

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เลื่อนรับปริญญาจากรอบก่อนหน้า

 

ปิดยอดรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับปริญญาในรอบที่จะถึงนี้