02-473-7000  
ต่อ 1710 - 1719

1061 ซ.อิสรภาพ 15
หิรัญรูจี ธนบุรี กทม. 10600

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี

รายละเอียด วันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ วันรับจริง File
 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557  28 - 29 ก.ค. 2557  30 ก.ค. 2557  01 ส.ค. 2557  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558  18 - 19 ส.ค. 2558  20 ส.ค. 2558  22 ส.ค. 2558  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559  12 - 13 ส.ค. 2559  14 ส.ค. 2559  16 ส.ค. 2559  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560  2 - 5 มี.ค. 2561  6 มี.ค. 2561 8 - 9 มี.ค. 2561  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2561 ยังไม่มีกำหนด